Wat is stadslandbouw?

Stadslandbouw Van Ruytenburch is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2013 In Vlaardingen groenten en bloemen op een gezonde en duurzame wijze verbouwt vanuit een maatschappelijk betrokken visie. Een gedeelte van de oogst levert zij aan maatschappelijke organisaties die hiervan maaltijden en voedsel verstrekken aan hun cliënten. Stadslandbouw draagt bij aan een aantrekkelijke en duurzame stad en biedt zo een groene ontmoetingsplek voor de burgers. Van Ruytenburch heeft een stadsakker op Landgoed Hoogstad, een eigen Kas aan de Hofsingel voor het opkweken van het pootgoed, bereidt maaltijden van de eigen oogst. En heeft twee locaties waar kinderen geleerd wordt om zelf groenten en bloemen te verbouwen. Regelmatig is Van Ruytenburch aanwezig op markten met haar eigen producten, organiseert jaarlijks een oogstmarkt op Landgoed Hoogstad en verzorgt promotielezingen. .

Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen met een ‘groen hart’ die een bijdrage wil leveren aan het kweken en planten van gewassen. Voor de één een zinvolle dagbesteding. Voor de andere een leerzame activiteit. Stadslandbouw draagt bij aan een aantrekkelijke en duurzame stad. Er ontstaat een ontmoetingsplek voor de bewoners. Zin om vrijwilliger te worden, meld je door een email te sturen naar info@stadslandbouwvanruytenburch.nl

Wat levert het op?

Kennis opdoen en het zichtbaar maken van biologisch & ecologische teeltwijze. Onderdeel zijn van je ‘eigenste’ voedselproces en ervaren hoe lekker en gezond biologisch voedsel is. Dit is recreatief en educatief. Het draagt bij aan gezondere leefomstandigheden, sociale cohesie en armoedebestrijding. Een deel van de oogst gaat naar de voedselbank!