Neem contact met ons op

Als je vragen hebt, twijfel dan niet om deze te stellen. We staan je graag te woord.

We kijken er naar uit om je te zien op een van de tuinen!

Locaties

Kindertuinen

  • Hofsingel 82
  • 3134 VK Vlaardingen

Tuinen Holy Noord

  • Lemsterlandhoeve 79
  • 3137 GM Vlaardingen

De Groenten- en Bloemengroep

  • Westlandseweg 250-254
  • 3131 HX Vlaardingen

Zo doen we het bij Stadslandbouw van Ruytenburch

Beleidsregel stichting Stadslandbouw.

Actief zijn bij de Stichting Stadslandbouw van Ruytenburch begint met liefde voor alles wat groeit en bloeit, respect voor de organisatie en voor elkaar. Bij de uitvoering van ons vrijwilligerswerk hebben we te maken met eisen van de (gemeentelijke) overheid waar we aan moeten voldoen. Verder hebben we voor onszelf concrete gedragsregels nodig als houvast in ons vrijwilligerswerk. Van ons wordt verwacht dat we in alle opzichten uiterst zorgvuldig handelen. De gedragscode gaat ons daarbij helpen. Het document ‘Zo doen we het bij Stadslandbouw van Ruytenburch beschrijft de gedragscode die geldt voor alle vrijwilligers. Het vervangt alle eerdere regels en afspraken. Vanzelfsprekend maar niet vrijblijvend: als je de regels overtreedt, gaan we met elkaar in gesprek. Ga bij twijfel altijd te rade bij je vrijwilligerscoördinator. Of ga te rade bij onze vertrouwenspersoon. Daarnaast vragen overheidsinstanties en particuliere fondsen om een gedragscode. Zo hopen we met elkaar op een gezellige en verantwoorde manier met elkaar te werken.

Vertrouwenspersoon Nel Versteeg:

Gedragscode – deze tekst maakt onderdeel uit van de vrijwilligersovereenkomst.

1. Integer en respectvol ∇

Ik handel eerlijk, transparant en ben respectvol naar medevrijwilligers en bezoekers waaronder de kinderen van de kindertuinen. Voorbeeld: Ik draag bij aan een veilige werkomgeving die vrij is van bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, pesten, geweld of discriminatie in welke vorm dan ook.

2. Wet- en regelgeving ∇

Ik houd mij aan de wet en overige regelgeving. Voorbeeld: Als ik volgens de regels in beschermende kleding moet werken, dan doe ik dat.

3. Beleid van de stichting Stadlandbouw van Ruytenburch. ∇

Ik handel altijd in het belang van de SVR en houd mij aan deze gedragscode, interne afspraken en procedures.

4. Veiligheid ∇

Ik zie er op toe dat er - door mijzelf maar ook door andere vrijwilligers en derden-altijd wordt gewerkt in een veilige omgeving met passend materieel. Voorbeeld: Bij gebruik van bepaalde machines houd ik me altijd stipt aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en spreek ik ook anderen daar op aan, wanneer ik zie dat zij dat niet doen.

5. Informatiebeveiliging en privacy ∇

Ik ben mij ervan bewust dat er met persoonsgegevens wordt gewerkt. Ik gebruik deze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en conform de wettelijke regels. Ook met andere gegevens en informatie ga ik zorgvuldig om. Voorbeeld: Als ik door mijn vrijwilligerswerk informatie over personen heb verkregen, zal ik die nooit gebruiken buiten werkverband.

6. Bedrijfsmiddelen/ eigendommen ∇

Ik gebruik bedrijfsmiddelen en eigendommen van SVR zorgvuldig, niet voorprivédoeleinden en volgens eventuele bestaande gebruiksovereenkomsten en specifieke regelingen. Voorbeeld: Privé gebruik ik geen gereedschap van SVR.

7. Belangenverstrengeling ∇

Ik zal op geen enkele wijze voordelen accepteren van bedrijven om (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden.

8. Schenkingen ∇

Ik meld alle schenkingen (in geld en in natura) die ik als vrijwilliger van derden krijg aangeboden bij de penningmeester en bepaal samen met de penningmeester hoe hiermee om te gaan. Ik accepteer geen schenkingen met een waarde van meer dan 50 euro. Indien men meer wil schenken, stel ik de schenker voor dit bedrag te doneren aan de Stichting van Ruytenburch. Voorbeeld: Als ik twijfel of een schenking boven de 50 euro zit, google ik even de prijs. Voorbeeld: als ik een fooi krijg, draag ik deze af.

Sponsors

Samen voor een aantrekkelijke en duurzame stad. Dat kan alleen met elkaar. Wil je ook sponsor worden van Stadslandbouw van Ruytenburch? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@stadslandbouwvanruytenburch.nl.

Logo Fonds Schiedam Vlaardingen Logo gemeente vlaardingen Logo de soete suikerbol Aannemingsbedrijf Blijdorp De Groene Motor Irado